Hizmetlerimiz

Bireysel psikolojik danışmanlık, alanda eğitimli bir uzmanla danışan arasında gerçekleştirilen birebir görüşmelerden oluşmaktadır. Bireysel danışma, danışanla birlikte ilerleyen, güven duygusuyla gelişen, genellikle haftada bir gün ve ortalama 50 dakika süren bir psikolojik yardım ilişkisidir. Bireysel danışmada danışanın ihtiyaç duyduğu herhangi bir konu üzerine odaklanılabilir ve birlikte belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışılır. Bunlar gündelik problemlerden, ilişkisel problemlere, akademik problemlerden, özgüven sorunları, kaygı bozuklukları, stres, depresyon, travmatik yaşantılar, iletişim problemleri gibi birçok farklı konudan oluşabilir. Bireysel görüşmelerle kişinin farkındalığını artırmak, kendisini ve deneyimlerini daha iyi anlamasını sağlamak, çözüm yolları konusunda bakış açısını genişletmek ve böylelikle  danışanların daha sağlıklı, doyumlu hissetmeleri, anlamlı ve verimli bir yaşam sürebilmeleri amaçlamaktadır. Birimimizde bireysel görüşmeler 8 haftalık bir süre ile sınırlandırılmıştır. Ancak danışanın ihtiyacı ve uzman görüşleri ile bireysel danışma sürecinin devamına karar verilebilir ya da gerekirse danışana, mümkün olan en kısa zamanda başka bir uzman ya da kurumla görüşme olanağı sağlanır.

Birimimiz bünyesinde açılacak olan grup çalışmalarının teması, zamanı, yeri ve katılım koşulları internet sitesi üzerinden ve e-posta aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılacaktır.


Grupla psikolojik danışma: uzman liderliğinde, güvenli bir ortamda, benzer sorunları paylaşan diğer grup üyeleriyle birlikte kendini keşfetmeyi, kişisel gelişimi ve sorunlara yönelik çözüm yolları geliştirmeyi amaçlayan bir psikolojik danışma hizmetidir. Birimimizde grupla danışma, ortalama 4 ila 10 hafta süreyle, haftada 1,5 saat süren oturumlar olarak planlanmakta ve üye sayısı grubun niteliğine göre (beceri eğitim grupları, etkileşim grubu, psikolojik danışma grupları) belirlenmektedir.

Çalışma grupları: Uzman liderliğinde duygu düzenleme, girişkenlik, zaman yönetimi, stresle başa çıkma gibi konu başlıklarında, uygulamalı olarak bilgi edinmek isteyen öğrencilere yönelik, ortalama 20 kişiden oluşan, 2 saatlik tek oturumdan oluşan kısa çalışma grupları planlanmaktadır.


Özellikle üniversite yaşantısının ilk yılına başlayan öğrencilerimizin; üniversite yerleşimi, sosyal, akademik olanak ve kaynakları tanımaları ve akademik-sosyal çevreye uyum sağlamaları amacıyla ekibimizin gözetiminde, akran rehberler aracılığıyla sunulan destek hizmetlerini içermektedir.